Søvnproblemer – en folkesykdom?

Før vi kan diskutere om søvnproblemer har blitt en folkesykdom må vi definere hva søvnproblemer er. Søvnproblemer kan være akutte eller de kan være kroniske. Folk opplever ofte å få for lite søvn, at søvnen de får har for dårlig kvalitet eller at de sover til feil tid på døgnet. Dette kan føre til større problemer i lengden. Det som må gjøres før du skjønner at du har kroniske søvnproblemer, er å sette inn søvnhygieniske tiltak. Dette er ofte noe som anbefales av leger, men det er også enkelt å starte opp hjemme, helt selv. Dette anbefales uavhengig om du har søvnproblemer eller ikke.

Det finnes en rekke ting som hjelper på søvnproblemer. En av disse er fysisk aktivitet. At kroppen selv er sliten, gjør at du lettere sovner om natten. Ettersom mange flere har kontorjobber og beveger seg lite i løpet av dagen kan dette ha innvirkning på søvnen. Dette gjør at det er mange flere som har søvnproblemer, fordi de rett og slett ikke har tid til å utøve noe fysisk aktivitet. Derfor bør dette bli en prioritet i livet ditt, uavhengig om du har søvnproblemer eller ikke. Det forbedrer helsen din generelt sett. Fysisk aktivitet vil hjelpe mer og mer, jo mer aktiv du er.

Sykdommer som forstyrrer søvnen

Det finnes både mentale og fysiske sykdommer som påvirker søvnen. Det aller vanligste er generell søvnløshet, også kalt insomni. Dette er et problem med å falle i søvn. Hvis du svarer ja på et av disse spørsmålene, kan det være at du har søvnløshet Har du problemer med å sove? Det andre spørsmålet er: Har du problemer med å falle i søvn eller å fortsette å sove? Dette gjelder bare om du har det over lengre tid, hvis dette er tilfelle bør du ta det opp med din fastlege. Dette er nok det vanligste søvnproblemet vi har i dag.

Andre søvnproblemer inkluderer for eksempel søvnapné. Dette er en sykdom der du slutter å puste 10 sekunder eller mer minst 10 ganger i timen. Dette hindrer deg i å få en god kvalitet på søvnen. Mange får også hodepine av denne sykdommen. Det er vanlig å bruke en oksygen-maskin om natten, hvis du sliter med søvnapné. Den er også relatert til overvekt. Vi ser også at sykdommer som narkolepsi, søvnparalyse, søvngjengeri og marerittlidelser blir mer og mer oppdaget. I tillegg får mange skrekkanfall og noen utvikler også søvnrelatert spiseforstyrrelse. Dette er alle lidelser som må bli fulgt opp av lege eller spesialist.

Er søvnforstyrrelse en folkesykdom?

Det er mange som mener at i disse dager blir søvn nesten sett ned på. Det er få mennesker som får nok søvn til å fungere godt i hverdagen. Du skal helst jobbe mye og ha et sosialt liv på kveldene. Om du prioriterer søvn blir dette ofte sett på som latskap eller at du har et feil fokus. Derfor må vi bli enige om at vi igjen skal sette fokus på søvn. Det å prioritere god søvnhygiene og oppfordre dine venner og familie til å gjøre det samme, kan være en god plan. Søvn er veldig viktig, uansett alder.

Om du ikke greier å fikse dine søvnproblemer med god søvnhygiene er det andre alternativer for deg. Avhengig av hvilket problem det er du sliter med i forhold til søvn kan legen din gi deg ulike anbefalinger. Noen bruker allergimedisin for å få bedre søvn ved for eksempel søvnapné. Noen bruker akupunktur for søvnløshet. Andre bruker musikkterapi, mens andre fokuserer veldig på fysisk aktivitet. Å få sovemedisin kan også hjelpe deg, hvis du virkelig trenger det. Ofte hjelper denne medisinen deg til å sovne, men gir deg ikke nødvendigvis den søvnen med best kvalitet, men noe søvn er bedre enn ingen søvn i det hele tatt.