Kroppens fysiologiske endringer under søvn

Vi vet alle at søvn er viktig, men hva det gjør med kroppen er ikke allmennkunnskap. Derfor vil vi gjerne forklare deg mer om hva som faktisk skjer når du sover. Søvn er viktigere enn de aller fleste tror, det er derfor du gjør dette omtrent 1/3 av hver dag. Det er like essensielt som vann og mat. Uten søvn så greier ikke hjernen å opprettholde de samme mønstrene. Det er derfor du får dårligere hukommelse og konsentrasjon jo trøttere du er. Det er en grunn til at du ikke skal kjøre trøtt, dette fordi responsnervene dine ikke virker på samme måte som når du er uthvilt.

Søvn er utrolig viktig, da spesielt for hjernen din ettersom det kontrollerer hvordan dine nerveceller (nevroner) kommuniserer med hverandre. Alle personer har en slags døgnrytme som henger sammen med lys. Derfor kan du nok merke at du er trøttere på vinteren, ettersom det er mye mørkere. Dette gir også mange mennesker vinterdepresjon. På sommeren kan det ha motsatt effekt, at du sliter med å sove fordi solen er lengre oppe enn døgnrytmen din skulle tilsi. Det er derfor viktig med en god søvnrutine, slik at du kan være stabil gjennom sommeren og vinteren. Da trives kroppen din aller best.

Forskning på søvn

Det har vært mange spørsmål rundt hvorfor du faktisk sover. Den seneste forskningen foreslår at søvn virker nesten som husarbeid, på den måten at søvnen rengjør hjernen din for giftstoffer som produseres i løpet av dagen. Det finnes ulike typer søvn, men alle mennesker går gjennom faser i løpet av natten. Disse kalles for REM-søvn (rapid eye movement/rask øyebevegelse) og NREM-søvn (non-REM sleep/ikke REM-søvn). Begge disse to typer søvn har tre stadier. Dette er en prosess som er forskjellig fra person til person, i forhold til hvor lenge de ulike fasene varer. Dette har også en sammenheng med hvor godt du faktisk sover.

Selv om vi ikke skal gå inn på hvordan de ulike fasene fungerer i denne artikkelen (det er et ganske intrikat system), kan vi si at hjernen fungerer på ulike måter i de ulike stadiene. De ulike stadiene gir deg ulik effekt, så hvis du for eksempel ikke får det tredje steget, som er dyp søvn, vil dette gå utover søvnkvaliteten din. Dette merker du fysisk på kroppen når du våkner. Da vil du kanskje si til samboeren din eller kollegaene dine at du sov dårlig, selv om du kanskje sov åtte timer. Hvordan du sover i senga di kan også ha stor innvirkning på søvnen din.

Alle trenger søvn

Selv om alle trenger søvn er det ikke nødvendigvis forstått hvorfor vi trenger det. Søvn får alle delene av kroppen vår til å fungere bedre. Hjernen, hjertet, lungene, forbrenning og mange flere ting fungerer aller best når søvnen er rutinemessig og kvaliteten på søvnen er god. Det har også blitt forsket på mennesker som sliter med søvnproblemer. Dette er mennesker som ofte sliter med høyt blodtrykk, diabetes, depresjon og overvekt. Derfor sees søvn som en viktig del av et normalt liv, like viktig som vann og mat. God søvnhygiene vil altså gi deg flere fordeler enn bare et godt humør.

Søvn er et emne som blir mer og mer forsket på nå for tiden, så vi håper på at vi får et større innblikk i kroppens fysiologiske endringer under søvn. Det som er sikkert er at vi har mye å lære. Vi kjenner alle til hvordan det er å ha sovet godt og ha sovet dårlig. Derfor kan du nok også skjønne at det har en stor innvirkning på hvordan vi fungerer som mennesker. Derfor er det fortsatt viktig at du fokuserer på å ha den aller beste søvnen, uansett hvilke hindringer du har eller ikke har. Søvn gjør kroppen din god.