Hypersomnier og Parasomnier

Søvn er noe som vi bruker mye av livet vårt på, og noe som er veldig viktig for livet vårt. Allikevel er det mange som opplever problemer med søvn i løpet av livet. De aller fleste vil faktisk slite med søvn på et punkt i løpet av livet, og for noen vil disse problemene bli langvarige eller kroniske. Disse vil oppleve å slite med en søvnsykdom og mange vil trenge medisinsk hjelp for det. Søvn og søvnproblemer er noe som vi trenger å ta på alvor. Søvnproblemer kan føre til store problemer både på kort sikt og på lang sikt.

Når en hører om søvnproblemer hører en veldig ofte om de som ikke får sove, de som ligger våkne og vrir seg i sengen i mange timer. Men hva med de som har det motsatte problemet, de som sover for mye? Eller hva med de som sover tilsynelatende godt, men opplever mareritt og lignende? Hva med de som gjør rare ting i søvne, eller de som sover gjennom hele natten, men likevel ikke er uthvilt? Disse problemene kan være minst like ille og skape minst like store problemer, men de blir ofte ikke snakket om eller tatt på alvor.

Hypersomnier

Hypersomnier er en felles betegnelse på de som opplever økt søvnbehov eller søvn på dagtid. Hovedsymptomer med hypersomnier er økt søvnighet. Personer med hypersomni opplever at det er vanskelig å holde seg våken i situasjoner hvor andre ikke synes det er vanskelig. Hypersomnier deles inn i narkolepsi og ideopatisk hypersomni. Ideopatisk betyr ukjent årsak, og de som lider av ideopatisk hypersomni har dette uten at det er noen kjent årsak. Forskning tyder på at hypersomni kan være arvelig, men siden det også er snakk om veldig små prosent kan det tyde på at det også kan være for eksempel miljøbetinget.

Narkolepsi er en mer kjent diagnose, men samtidig en veldig sjelden diagnose. Når de fleste tenker på narkolepsi ser de for seg noen som bare sovner og faller sammen, men narkolepsi er mye mer enn det. De som opplever å bare kollapse lider av narkolepsi med katapleksi, det vil si at de får anfall hvor musklene deres slutter å fungere. De sovner altså ikke da, men er ved full bevissthet. Narkolepsi handler altså om økt søvnbehov på dagtid og det varierer veldig fra person til person. Noen av de med narkolepsi opplever også katapleksi, og noen opplever parasomnier som søvnparalyse.

Parasomnier

Parasomnier er en fellesbetegnelse på en gruppe søvnlidelser som går ut på uønskede motoriske bevegelser eller opplevelser under søvn, innsovning eller oppvåkning. Noen av lidelsene kan en knytte opp mot spesifikke stadier av søvnen. De som er knyttet til REM søvn er for eksempel mareritt, det er lidelser som foregår mens musklene dine ikke fungerer hvilket de ikke gjør under REM søvn. Lidelser som er knyttet til non-REM søvn er lidelser som ofte går ut på uønskede motoriske bevegelser ettersom musklene fortsatt fungerer, det er for eksempel søvngjengeri og søvnrelaterte spiseforstyrrelser. Noen lidelser kan også ikke knyttes opp mot noen stadier som hallusinasjoner.

Parasomnier kan ofte gå utover søvnkvaliteten til en person, de vil oppleve økt søvnighet på dagtid ettersom nattesøvnen blir forstyrret. Det er derfor viktig å utrede for parasomnier før en gir en hypersomni diagnose. Parasomnier kan også skape problemer for andre personer. Det kan være foreldre eller partnere, for eksempel hvis et barn lider av søvngjengeri vil foreldrene ofte holde seg våkne for å passe på at barnet ikke skader seg eller vandrer bort. For partnere eller noen som deler seng med noen som lider av nattlige skrekkanfall kan det være farlig ettersom personen kan oppleve partneren som en fare og angripe dem.